U bent hier

Handeling

Iets

De kern, het iets een ding, somenthing. Het begint op een bepaald moment, het houdt op een gegeven moment weer op. Er wordt in die periode informatie verwerkt en er zijn actoren, in de zin van mensen en/of machines bij betrokken. En het levert al dan niet een resultaat op. 

Omdat het iets een ding is, valt het te beschrijven. Over de waarde van dat iets kan een oordeel geveld worden. Die waarde is afhankelijk van de context waarin het iets voorkomt. 

Vervanging

Wat gebeurt er?Een uitleg 

Er zijn beheershandelingen die behoorlijke consequenties kunnen hebben voor de betrokken informatie, de informatieobjecten, de dragers en uiteindelijk ook de gebruikers als belanghebbenden.

Ketendossier binnenkant

Een ketendossier blijkt na inzoomen echter uit verschillende delen te bestaan. De verschillen worden bepaald door de procescontext van de eigenaren. In het geval van overheden is aan elke eigenaar een bestuurlijk verantwoordelijke te koppelen, dit is volgens de Archiefwet de zorgdrager.

Een keten binnen de overheid kan bestaan uit een of meer zorgdragers die als partners onderling afspraken moeten maken over zaken als bewaartermijnen (ketenselectie), vervanging, overbrenging, toezicht, technische kwaliteit, uitwisselbaarheid en voortbestaan (duurzame toegankelijkheid). 

Tafelgesprek: Archief is

Vergissing

Een van de grote niveauvergissingen die dreigt gemaakt te worden is het idee dat digitaliseren en digitaal werken het automatiseren van de ons bekende papieren werkelijkheid is. Veel van de oplossingen uit het papier leveren schijnoplossingen in de digitale wereld. Om deze vergissing te vermijden zal daarom fundamenteler dan we nu doen de conceptuele basis van ons vak en de bijbehorende terminologie onder de loep genomen moeten worden.

Levenscyclus:

Van kanaal naar proces naar kanaal

In dit schema staat het proces centraal. Een proces dat is beschreven in de catalogus. En dat ook wordt 'gestuurd' door die catalogus. Dezelfde catalogus beschrijft verder de kanalen waarlangs de informatie in de vorm van informatieobjecten aan het proces beschikbaar wordt gesteld en die het proces weer aflevert.

De catalogus kent als basiselementen

The Information Society and Its Philosophy: Introduction to the Special Issue on "The Philosophy of Information, its Nature and Future Developments"

Pagina's

Abonneren op RSS - Handeling