U bent hier

Informatieobject

Weaving the Web

If HTML and the Web made all the online documents look like one huge book, RDF, schema, and inference languages will make all the data in the world look like one huge database.

UNESCO/PERSIST Guidelines for the Selection of Digital Heritage for Long-Term Preservation.

Documenten workshops SOD

SOD (workshops)

De SOD heeft in de periode 2003 - 2008 tweedaagse workshops over het Structuurplan informatiebeheer georganiseerd. Tijdens deze workshops zijn diverse documenten uitgereikt. Van een aantal zijn hier de meest recente versies te bekijken of te downloaden (rechtsklikken en opdracht Save link target as .. of Opslaan als .. uitvoeren).

Schema

Schema

Hieronder volgt een schematische weergave van de te registreren elementen. De elementen zijn in de vorm van tags weergegeven.

  1. <naam> is de begintag met de naam van de tag
  2. </naam> is de eindtag

De regels kunnen als volgt gelezen worden  

Op te nemen elementen

Op te nemen elementen

In deze tekst zijn de belangrijkste onderdelen van de te registreren gegevens in de vorm van entiteiten opgenomen. Het is te beschouwen als een voorbeeld.

 

Proces

Een proces is een verzameling van activiteiten met een gemeenschappelijke bedoeling
Het proces is het aandachtsgebied van de proceseigenaar en de administratieve organisatie. Een proces is te beschouwen als een route waarbinnen een aantal activiteiten plaatsvinden. Het resultaat van een proces is een product.

Versiebeheer

Because the components of the physical form of a record are intended to convey meaning, any change in any of them generates a new and different record.

Identifier

An identifier is a unique identification code that is applied to “something”, so that the “something” can be unambiguously referenced.

Vervanging

.. .. .. .. Om te voorkomen dat er nog meer overheidsgeheimen in handen van computerkrakers zouden vallen, werden alle vertrouwelijke gegevens opgeslagen op één zeer goed beveiligde plek: de nieuwe databank van de NSA, het Fort Knox van de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Pagina's

Abonneren op RSS - Informatieobject