U bent hier

Archiefregeling (AR)

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2009, nr. WJZ/178205 (8189), met betrekking tot de duurzaamheid en de geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden en de bouw en inrichting van archiefruimten en archiefbewaarplaatsen (Archiefregeling)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0027041

Van dingen die voorbij komen - overheidsinformatievoorziening sinds 1979

Beslisboom - Impact assessment Informatiebeheer (IB)

Inleiding

Zoals bij informatiebeveiliging en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is ook vanuit het informatiebeheer (informatie- en archiefmanagement) een impact assessment op processen, projecten of andere activiteiten uit te voeren. Doel van de dit assessment is er voor te zorgen dat afgewogen keuzes worden gemaakt over de kwaliteit van de informatievoorziening van het geanalyseerde proces, project of andere activiteit en dat het geheel compliant is aan regelgeving, normen, standaarden.

Digitale documenten

Nog meer dan analoge documenten of gedigitaliseerde documenten, te weten digitale documenten die zijn ontstaan via imaging en scanning, verdienen zogenaamde ‘born digital’ documenten speciale aandacht.

Met ‘born digital’ worden die documenten bedoeld die als origineel binnen digitale werkomgevingen met behulp van digitale systemen zijn ontstaan en verder verwerkt. Zij onderscheiden zich van de gedigitaliseerde documenten op twee punten die onderling wel met elkaar verbonden zijn:

Over documenten en bestandsformaten

Inleiding

Het beheren van digitale informatie en informatieobjecten zoals documenten en het verzekeren van het voortbestaan daarvan lijkt op het eerste gezicht eenvoudig maar schijn bedriegt. Het is eigenlijk een complexe uitdaging, waarvoor kennis op conceptueel en technisch niveau nodig is en die verder gaat dan de kennis die nodig is om deze informatie op een gegevensdrager vast te leggen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Archiefregeling (AR)