U bent hier

Grondslagen

Index van onderwerpen met verwijzing naar de NEN 15489, uitgangspunten en wet- en regelgeving,

Filteren is mogelijk door te zoeken met behulp van de elementen van de NEN 15489, de titel, de inhoud en de toelichting. Op vrijwel alle kolommen kan worden gesorteerd.

Titel Betreft Uitgangspunt Proces NEN 15489 Archiefwetaflopend sorteren Archiefbesluit Archiefregeling WOB WHOI WBP Toelichting
Autorisatie

Verlening van machtiging voor toegang en gebruik van informatie.

- - - - - - -
Ondertekening

Plaatsen van een handtekening als waarmerk op een document.

- - - art. 17-26b - - -

Mogelijkheden zijn

 • Natte handtekening
 • Elektronische handtekening in verschillende varianten

Open source

Open source is een verzamelnaam voor alle soorten software waarvan de broncode vrijelijk ter beschikking gesteld wordt. Iedereen mag aanvullingen of verbeteringen maken voor de software en deze verder verspreiden. De software wordt in de meeste gevallen vrijgegeven onder GPL (General Public License) of een soortgelijke licentievorm.

- - art. 26 lid 1 - - -

Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten:

 • Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 8 november 2008, nr. WJZ/8157380, tot vaststelling Instructie rijksdienst inzake aanschaf ICT-diensten en ICT-producten (http://wetten.overheid.nl/BWBR0024717).
 • De bedoeling is dat de andere overheden deze regeling analoog gaan uitvoeren.
Beleid - Plannen

Informatieplan - Ook wel Informatievoorzieningsplan. Voortschrijdend meerjaren overzicht van lopende en voor de komende jaren voorgenomen al dan niet geautomatiseerde activiteiten voor de informatievoorziening van een bepaalde organisatie-eenheid.

- - - art. 16-19 - - -

Zie ook

 • documentair structuurplan en
 • ordeningsplan
Open standaarden

Een standaard is open wanneer deze tot stand is gekomen in overleg tussen verschillende partijen. Open standaarden moeten worden beheerd door een non-profitorganisatie die een vrij toetredingsbeleid kent. De specificaties van open standaarden moeten volledig beschreven zijn en voor iedereen vrij toegankelijk. Er zijn geen beperkende voorwaarden voor hergebruik. De kosten voor het gebruik van open standaarden zijn laag. Bovendien zijn er geen beperkende voorwaarden voor hergebruik.

- - art. 26 lid 1 - - -

Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten:

 • Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 8 november 2008, nr. WJZ/8157380, tot vaststelling Instructie rijksdienst inzake aanschaf ICT-diensten en ICT-producten (http://wetten.overheid.nl/BWBR0024717 (link is external)).
 • De bedoeling is dat de andere overheden deze regeling analoog gaan uitvoeren.
Bestandsformaten

De wijze waarop digitale gegevens zijn of worden opgeslagen op een gegevensdrager. Het bestandsformaat verwijst naar het computerbestandsformaat beschreven door een formele - of leverancierstandaard of naar een specificatie.

- - art. 26 - art. 5 lid 1 -
 • Gebruik en beheer van bestandsformaten is een groot issue voor preservering van digitale informatie, bijvoorbeeld in het geval
  • van gedrag (bijvoorbeeld animaties in presentaties of
  • macro's, formules en grafieken in spreadsheets) samengestelde documenten (compound documents)
 • Voor uitgebreid overzicht van digitale bestandsformaten zie de Pronomdatabase van the National Archives in Groot Brittannië.
 • Voor opsporen van onbekende bestandsformaten is bij de National Archives een tool beschikbaar (DROID - Digital Record Object Identification)
 • Overzcht open standaarden waaronder bestandsformaten bij Forum standaardisatie
 • Op de site van Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) is bij De BASIS ( Digitaal Erfgoed: Bouwen Aan Succesvolle ICT-Strategie ) ook de nodige informatie te vinden

 

Ordenen

Ordenen is het rangschikken van archiefbestanddelen naar hun archivistische kenmerken.

- - art. 17 en 18 - - - -
Beveiligen

De technische en organisatorische maatregelen behorende tot het informatiesysteem ter bescherming tegen opzettelijke en niet opzettelijke wijziging, vernietiging of openbaarmaking van informatie.

- art. 13 art. 14, 27 – 57 - - art 13 en 34a -
Business cases
 • Een gestructureerd voorstel voor verbetering van een bedrijfsactiviteit of -proces dat dient als behandelvoorstel voor de verantwoordelijke leidinggevenden. Het bevat een analyse van het te verbeteren activiteit of proces en verbindt daar aan de gewenste aanpassingen en/of problemen, geeft alternatieve oplossingen, beschrijft aannames, de restricties of beperkingen en bevat tevens een kosten-baten analyse gerelateerd aan de risico’s.
 • De rechtvaardiging voor een activiteit van de organisatie (project), die meestal de kosten, benefits, risico’s en doorlooptijden bevat, en waaraan de voortdurende levensvatbaarheid wordt getoetst.
- - art. 17, 19, 20, 22 en 26 - - - -
Catalogus

Register waarin op type- of metaniveau

 1. grondslagen,
 2. taken,
 3. actoren,
 4. domeinen in de vorm van handelingen, processen, projecten en andere activiteiten,
 5. resultaten,
 6. functionaliteiten,
 7. informatie,
 8. informatieobjecten (zoals documenten) en
 9. toe te passen technieken zijn opgenomen.
- - art. 18, 19 - - -

Zie ook onderdelen

 • documentair structuurplan,
 • overzicht en
 • zaaktypecatalogus

Pagina's