U bent hier

Grondslagen

Index van onderwerpen met verwijzing naar de NEN 15489, uitgangspunten en wet- en regelgeving,

Filteren is mogelijk door te zoeken met behulp van de elementen van de NEN 15489, de titel, de inhoud en de toelichting. Op vrijwel alle kolommen kan worden gesorteerd.

Titel Betreft Uitgangspunt Proces NEN 15489 Archiefwet Archiefbesluit Archiefregeling WOB WHOI WBPaflopend sorteren Toelichting
Archiefbewaarplaats

Een bij of krachtens de Archiefwet 1995 voor blijvende bewaring van archiefbescheiden aangewezen bewaarplaats.

De aanwijzing wordt gedaan door de zorgdrager.

art. 1 sub f, 21 lid 1, 23, 25, 26, 28, 31 en 36 art. 13 art. 27-41, 47-51 - - - -
Metadata

Gegevens die context, inhoud, gedrag en structuur van archiefbescheiden en hun beheer door de tijd heen beschrijven (NEN 2082).

art. 3 art. 12 art. 17-19, 24 - - -
 • De metadata die hier bedoeld is, is onderdeel van het informatieobject dat daarmee bescheven wordt.
 • Het kan opgenomen zijn in het object, het kan ook opgenomen zijn in een ander informatieobject.
 • Wetgeving schrijft voor dat deze beide onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
 • De bewaartermijnen zijn gelijk of langer dan het object wat daarmee 'beschreven' wordt.
Archiefzorg (verantwoordelijkheid)

Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het archiefbeheer.

- art, 3, 30 – 34 - - - - - -
Metadataschema

NEN-ISO 23081: Logische structuur die het verband aangeeft tussen elementen van metagegevens, doorgaans door regels vast te stellen voor het gebruik en beheer van metagegevens, vooral met betrekking tot de semantiek, de syntaxis en de keuzevrijheid (mate van verplichting) van waarden.

 

- art. 3 art. 12 art. 19 - - -
 • Het schema heeft wel met metadata te maken maar het betreft eigenlijk een schema van objecten op metaniveau.
 • Per object is aan te geven welke metadata van toepassing is.
 • Ook wel metagegevensschema genoemd.
 • Heeft een nauwe relatie met
  • Een ordeningsplan voor digitaal werken
  • Informatiearchitectuur
Autorisatie

Verlening van machtiging voor toegang en gebruik van informatie.

- - - - - - -
Beheer

Vormen van beheer zijn,

 1. technisch beheer,
 2. applicatiebeheer,
 3. functioneel beheer,
 4. gegevensbeheer
 5. records management en
 6. archiefbeheer.
art. 13, 15, 17, 18, 20, 25, 26, 29, 32 en 37 - - - - - -
Ondertekening

Plaatsen van een handtekening als waarmerk op een document.

- - - art. 17-26b - - -

Mogelijkheden zijn

 • Natte handtekening
 • Elektronische handtekening in verschillende varianten

Beheerder archiefbewaarplaats

In de meeste gevallen is dat de door de zorgdrager aangestelde archivaris.

De archivaris

 

 

 

 

- art. 13, 15, 17, 18, 20.25, 26, 29, 32, 37 - - - - - -
Ontstaan

Het moment dat informatie (archiefbescheiden) door een overheidsorgaan worden ontvangen of opgemaakt als naar hun aard bestemd om daaronder te berusten.

- art.17 - - - -
Beleid - Beheersregels

Beheersregels zijn Interne regels van een zorgdrager die de feitelijke werkzaamheden regelen, die tot doel hebben de archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren.

- art. 23 lid 1, 27, 29 lid 2, 30, 32 lid 2, 35 en 37 lid 2 - - - - - -

Pagina's