U bent hier

3.1 Bewaken kosten

Bewaken van de kosten die beheershandelingen (verwerkingen) met zich meebrengen. Kosten/baten en risico's.

Engels: 
Controlling costs

Van dingen die voorbij komen - overheidsinformatievoorziening sinds 1979

Het cultureel erfgoed is geen luxe

Het cultureel erfgoed is geen luxe, evenmin als de door overheid en enkeling daaraan bestede zorg, maar het is de essentie, althans één van de grondpijlers van ons bestaan, zonder hetwelk de samenleving haar grondslag, in elk geval één van haar voornaamste grondslagen zou missen en deze, zoals de zogenaamde ‘primitieve’ samenlevingen aantonen, zou moeten gaan opbouwen.

Scanning

Scanning is de techniek die gebruikt wordt bij imaging. Dit is het maken van een digitale afbeelding van een origineel. De digitale afbeelding wordt in een bepaald bestandsformaat opgeslagen op een magnetische- en/of een optische gegevensdrager. De afbeelding kan alleen met behulp van een software weer leesbaar gemaakt worden.

Kosten van opslag

But the real cost of storage is management. Folks on Wall Street tell me that they spend $300,000 per terabyte per year administering their storage. They have more than one data administrator per terabyte. Other shops report one admin per 10 TB, and Google and the Internet Archive seem to be operating at one per 100 TB. The cost of backup/restore, archive, reorganize, growth, and capacity management seems to dwarf the cost of the iron. This stands as a real challenge to the software folks. If it is business as usual, then a petabyte store needs 1,000 storage admins.

Profijtbeginsel

Het is ongepast dat instellingen ten algemenen nutte, zoals archieven en musea, die (vrijwel) geheel worden bekostigd uit de publieke middelen, (hoge) bedragen eisen als publicatierechten voor afbeeldingen die veelal door particulieren zijn geschonken met het doel deze toegankelijk te maken voor een breed publiek. Te meer, omdat auteurs en uitgevers hierdoor gedwongen worden subsidies aan te vragen bij publieke fondsen.

 

Verstoring door bezuinigen

Wie in der ganzen Verwaltung, so soll auch in der Registratur eine angemessene Sparsamkeit herrschen, jedoch kann vor einer zu weit gehenden Sparsamkeit nicht eindringlich genug gewarnt werden. Wenn eine Verwaltung ihrer Registratur aus Sparsamkeitsrücksichten die zur ordnungsmäβigen Geschäftsführung erforderlichen Arbeitskräfte vorenthält, so spart sie nicht , sondern sie schädigt sich selbst, indem sie die Registratur zwingt, mit ungenügender Sorgfalt zu arbeiten.

Informatiewet

The information you have is not the information you want.

The information you want is not the information you need.

The information you need is not the information you can obtain.

The information you can obtain costs more than you want to pay

Kosten en kwaliteit

Indien de principiële discussie over de kwaliteitskenmerken van archiefdocumenten bepaald wordt door overwegingen inzake de kosten van realisering daarvan, is het bankroet van de discussie over archivistische principes binnen de professie van de archivaris nabij.

Abonneren op RSS - 3.1 Bewaken kosten