U bent hier

3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden

Bepaling van de organisatieonderdelen, overheidsorganen, die verantwoordelijk zijn  voor de gegevens. Dit kan zijn als als eigenaar of houder. Ook bepaling herkomst.

Engels: 
Assigning responsability

"The right people and the right forces need to get together."; Interview with Prof. Luciano Floridi

Translating Principles into Practices of Digital Ethics: Five Risks of Being Unethical

De platformsamenleving: Strijd om publieke waarden in een online wereld

Datasets, Wat gezichtspunten

Electronic evidence; Strategies for managing records in contemporary organizations

Verleden, heden en toekomst

De mens van heden - dat geldt voor elke tijd en in elke menselijke samenleving - kan als schakel tussen verleden en toekomst alleen dan volwaardig subject van cultuur zijn als hij het verleden, en daaronder rekene men ook de objecten van het verleden, leert zien, kennen en begrijpen en als het gaat om uitingen van kunst, ervan leert genieten.

Het cultureel erfgoed is geen luxe

Het cultureel erfgoed is geen luxe, evenmin als de door overheid en enkeling daaraan bestede zorg, maar het is de essentie, althans één van de grondpijlers van ons bestaan, zonder hetwelk de samenleving haar grondslag, in elk geval één van haar voornaamste grondslagen zou missen en deze, zoals de zogenaamde ‘primitieve’ samenlevingen aantonen, zou moeten gaan opbouwen.

Verwijderen is niet vernietigen

Tot de methoden ter beperking van de verwerking van persoonsgegevens zou kunnen behoren dat de geselecteerde persoonsgegevens tijdelijk naar een ander verwerkingssysteem worden overgebracht, dat de geselecteerde gegevens voor gebruikers niet beschikbaar worden gemaakt of dat gepubliceerde gegevens tijdelijk van een website worden gehaald.

Geautomatiseerde ketenbesluiten & rechtsbescherming; Een onderzoek naar de praktijkvan geautomatiseerde ketenbesluiten over een financieel belang in relatie tot rechtsbescherming.

A Typology of Privacy

Prediction and explanation in social systems

Op slot of ontsloten; Keuze van een ontsluitingsmethode voor documentaire informatie

Pagina's

Abonneren op RSS - 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden