U bent hier

Verwijderen (en overbrengen)

Dit is het verwijderen van informatieobjecten uit het systeem ten behoeve van vervreemding, overbrenging of vernietiging.

Tienjarenblok

Tienjarenblok, archiefblok met een looptijd van tien jaar. Aan deze blokperiode liggen praktische overwegingen ten grondslag die te maken hebben met de overdracht van (papieren) archieven.

Selecteren

  1. Geheel van activiteiten gericht op het scheiden van voor blijvende bewaring en voor vernietiging te eniger tijd bestemde archiefbescheiden.
  2. Activiteit binnen de selectie als onder 1 waarbij de voor blijvende bewaring en de voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden daadwerkelijk worden gescheiden.

Overbrengen

De (rechts)handeling waarbij het logische en fysieke beheer over de archiefbescheiden overgaan naar de beheerder van de archiefbewaarplaats.

Beveiligen

De technische en organisatorische maatregelen behorende tot het informatiesysteem ter bescherming tegen opzettelijke en niet opzettelijke wijziging, vernietiging of openbaarmaking van informatie.

Beheer

Vormen van beheer zijn,

  1. technisch beheer,
  2. applicatiebeheer,
  3. functioneel beheer,
  4. gegevensbeheer
  5. records management en
  6. archiefbeheer.

Datalek

Een datalek is een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

Voorbeelden daarvan zijn te lang bewaren, illegaal vernietigen en niet volgens de Archiefwet vervangen.

Abonneren op RSS - Verwijderen (en overbrengen)