U bent hier

archief

L’opposition millénaire archives/bibliothèques, a-t-elle toujours un sens à l’ère du numérique ?

In perfecte orde; Toelichting bij de tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief (7 september - 29 oktober 1984)

Archief

Een archief is het geheel der geschrevene, geteekende en gedrukte bescheiden, ex officio ontvangen of opgemaakt door eenig bestuur of een zijner ambtenaren, voorzoover deze bescheiden bestemd waren om onder dat bestuur of dien ambtenaar te berusten.

Waarschuwing!

Tekst voor eeWaarschuwingn bijsluiter bij ICT-projecten en in acht te nemen bij besluiten/uitspraken:

De volgende woorden kunnen bij onjuiste interpretatie, verkeerde toepassing, domweg negeren van de strekking daarvan of vastzitten in het ‘papieren denkraam’ leiden tot levensbedreigende situaties, financiële schade, bestuurlijke schade, imagoschade met soms onherstelbare gevolgen en ernstige hoofdpijn.

Pagina's

Abonneren op RSS - archief