U bent hier

betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid

If a system holds back crucial information it lies.

Information systems don't lie intentionally. But all information retrieval systems tend to lie by omission: They have little way of knowing what they contain relative to your queries. This deceit of omission is an inherent attribute of technology..

 

Ordentelijkheid

Een goede en betrouwbare informatiehuishouding is van vitaal belang voor de overheid.

Politiek en ambtelijk management gaan echter tamelijk zorgeloos met dit belang om.

De aandacht voor een ordentelijke informatiehuishouding schiet structureel te kort.

Dit is een oud probleem dat verregaand versterkt wordt door de voortschrijdende digitalisering.

Doorgaan op dezelfde weg betekent volgens de Raden onvermijdelijk de aantasting van belangrijke rechtsstatelijke waarden zoals transparantie, zorgvuldigheid, toegankelijkheid, verantwoording en verantwoordelijkheid.

Criteria voor kwaliteiten

Een poging tot indeling van het onderdeel kwaliteit van mijn model:

In het informatiebeheer staat eigenlijk de beantwoording van een aantal vragen centraal

 1. is de informatie op te nemen?
 2. is de informatie te vertrouwen?
 3. is de informatie terug te vinden?
 4. is de informatie langere tijd te bewaren?
 5. is de informatie geschikt voor hergebruik?

Deze vragen hebben betrekking op de volgende aspecten die te vertalen zijn naar kwaliteitseisen

 • de informatie is van belang

De authenticiteit staat centraal

Kwaliteitsattribuut

Authenticiteit is een kwaliteitsattribuut waarmee aangetoond kan worden

 • dat de gegevens zijn wat ze beweren te zijn,
 • dat ze zijn gemaakt of verzonden door de persoon of organisatie die beweert ze te hebben gemaakt of verzonden en
 • dat ze zijn gemaakt en verzonden op het tijdstip als aangegeven in de gegevens.

De authenticiteit is te garanderen op het niveau van inhoud, structuur, context, gedrag en techniek.

Echt of niet?

Discrimen veri ac falsi

Brief op kringlooppapier, schijnbaar afkomstig van de gemeente Groningen, met een waarschuwing aan de bevolking over de kwaliteit van het drinkwater. Eind 1980,  huis aan huis bezorgd, in ieder geval aan de Abeelstraat in de wijk Selwerd.

Twijfel aan de echtheid onstaat door:

Scholarly Context Not Found: One in Five Articles Suffers from Reference Rot

Goed informatiebeheer

Doel van het goed informatiebeheer is dat een organisatie in staat is informatie te verwerken en te reproduceren die zo betrouwbaar is en voldoet aan eisen van authenticiteit dat zij bruikbaar is

 1. voor de (bedrijfs)processen, projecten en andere activiteiten van een organisaatie;
 2. in rechtszaken en
 3. als bron voor hergebruik en (later) onderzoek.

Het goede gereedschap

De organisatie zorgt er voor dat materialen, technieken en formaten worden toegepast waarmee de betrouwbaarheid, authenticiteit en toegankelijkheid van informatie gedurende de wettelijk verplichte bewaartermijn is gegarandeerd.

Pagina's

Abonneren op RSS - betrouwbaarheid