U bent hier

bewaarbelang

Archiveren

It is "archiving" that provides people with the power to generate and share meaning and to establish, amongst themselves, the identities of all things within the world.

Holland Halfland

Ruim tien jaar geleden vertrok de man. Op wereldreis.
Te voet.
Gisterenavond was de cirkel rond.
Na 40.000 kilometer stond hij weer voor m’n neus.
Waar ben ik?, sprak hij verbaasd.
Ik aarzelde. Want het is niet leuk thuiskomen zo.
Ik zei: dit is het land van de gedoogcultuur,
vergadercultuur en zesjescultuur.
Dit is het land van de ik-cultuur,
dan een-hele-tijd-niks cultuur
en uiteindelijk de angst-voor-alles-cultuur.

Dit is een arm, rijk land.

Bewaarbelang

Archieven bewaren betekent : investeringen doen in het cultureel vermogen van de toekomst en aldus bijdragen aan een continu proces van maatschappelijke vorming, identiteitsontwikkeling en zelfreflectie.

Informatie: grondstof met toekomstwaarde; Contouren van een visie op de rol en betekenis van informatie

Het bewaren van gegevens over rampenbestrijding

Circulaire BZK

Een beetje oud nieuws maar wel aardig om te weten. In 2001 Op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken is een circulaire te vinden  verschenen over de bewaring van gegevens die betrekking hebben op handelingen en beslissingen van organisaties en personen tijdens en na rampsituaties. 

Tijdens de bestrijding moet alle relevante informatie beschikbaar zijn. Na bestrijding moet een evaluatie en verantwoording onder meer op basis van die informatie mogelijk zijn.

Bijlage: 

Geluidsopnames (gemeenteraadsverslagen) 2

Bezuiniging 

De behoefte om vergaderingen van gemeenteraden en raadscommissies niet meer uitgebreid te notuleren maar op te nemen neemt in deze tijden van bezuinigingen toe. Daarbij wordt vooral gekeken de besparingen die het schrappen van formatieplaatsen van personen die de verslagen verwerken oplevert. Vergeten wordt dat er andere kosten voor het toegankelijk maken en conservering en beheer voor in de plaats komen. Dit verschijnsel zal vast ook voorkomen bij andere organisaties.

 

Informatiemodel:

Geluidsopnames (gemeenteraadsverslagen) 1

2004 06 15 Verslagen raad 

De mogelijke keus voor bewaren van de geluidsopnamen van een commissievergadering leidt tot de volgende vraagpunten die wel eens tot de conclusie zouden kunnen leiden dat de besparing tot hogere structurele beheerskosten zullen leiden.

Informatiemodel:

Pagina's

Abonneren op RSS - bewaarbelang