U bent hier

bewaarbelang

Values van Schellenberg

De waarderingsmatrix

De scan van dit schema staat op de laatste pagina van een korte notitie van het Public Record Office (PRO) uit Groot-Brittannie getiteld 'Appraisal'1. Onderstaande tabel is een vertaling en bewerking daarvan. Het is als matrix bruikbaar als hulpmiddel bij het waarderen van informatie, uitgaat van de primair een secundaire functies daarvan.

Zijn basisregistraties te bewaren?

Waar hebben we het over

Elke organisatie heeft ze wel een of meer centrale systemen waar gegevens in worden opgenomen die voor allerlei doeleinden worden gebruikt. Deze registraties worden vaak aangeduid als basisregistratie of basisadministratie, een begrip als kernadministratie wordt ook wel gebruikt. Voorbeelden zijn adresbestanden, klantenbestanden, gebouwenregisters, bedrijvenregisters, dag- en nachtrapporten van polite en brandweer etc. Een heel bekend voorbeeld is van een basisadminstratie is het GBA, het digitale bevolkingsregister.

Levenscyclus:

Informatiemodel:

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Archiefwet

De BGT is archieftechnisch interessant omdat hier sprake is van een vorm van keteninformatie. Bronhouders als gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, waterschappen etc leveren via berichtenverkeer de gegevens aan het BGT. De houder van de BGT, maar beter woord is faciliteerder, is het Kadaster. In het geheel is ook een rol weggelegd voor het SamenwerkingsVerband van Bronhouders BGT (SVB-BGT). Als houder is het Kadaster niet eigenaar van de gegevens dat blijven de bronhouders.

Informatiemodel:

Risicomodel

Een berekening op basis van het geheel van belangen, aspecten en indicatoren leidt tot een risiconiveau dat vertaald kan worden tot een variant van het MoSCow-model.

De belangen en indicatoren komen uit het onderdeel uitgangspunten. 

On the value of information

Tekst1:

"Since 1943, when the first computers appeared, we've gone after hardware. We've gone after faster hardware. Everyone is worried about hardware. Along about '51, '52, John Nauchley came out with that first short code, and then can FORTRAN, then came COBOL, and we started the software world, and we developed the languages, and the user-friendly stuff, and everything. Nobody has yet looked at the data. 

Orwell in the Archives: Memory, Records, and Politics

Jimerson, R. C. (2007).  Orwell in the Archives: Memory, Records, and Politics. 2007 Annual Conference of the International Council on Archives / Section on University and Research Institution Archives.

Altijd bekend

Van gegevens en documenten is altijd bekend

  1. waar ze zijn in het proces;
  2. wie daarvoor verantwoordelijk is;
  3. waar ze zijn opgeslagen;
  4. wanneer, waarom en hoe vernietiging, vervanging of vervreemding heeft plaatsgevonden en welke gegevens en documenten dat betreft.

Pagina's

Abonneren op RSS - bewaarbelang