U bent hier

colofon

End of life (EOL) Labyrinth (uitgesteld tot januari 2025)

Update 15/6/2023

Op 5 juni is besloten het onderhoud op Drupal versie 7 te verlengen tot 5 januari 2025.

Dit geeft mij de mogelijkheid om nog wat langer na te denken wat ik met de inhoud van deze site ga doen. Maar stoppen gaat het uiteindelijk wel 

 

 

 

 

 

 

Wat is er aan de hand?'t is aofloop'n

Het onderhoud van Drupal 7, de versie van het content management systeem (CMS) waar deze website technisch gezien op gebaseerd is, stopt in november 2023.  Er zijn wel nieuwere versies van Drupal beschikbaar, tegenwoordig versie 10.

Informatiemodel:

Vernieuwde site

AanleidingSysteemkaartje

Half februari 2016 is de vanwege de komst van Drupal v8 de ondersteuning van versie 6 gestopt. Dit was al langer bekend. Voor mij de reden om in de tweede helft van 2015 te beginnen met de migratie van mijn site naar versie 7. Deze migratie heb ik aangepakt als een soort rustige verhuizing. Het was direct het moment om overtollige rommel op te ruimen en het geheel opnieuw in te richten, ten minste voorzover nodig. Wat rommel betreft gaat het dan om restanten uit eerdere versies (vanaf Drupal versie 4) die niet te verwijderen waren (gremlins) en om teksten en andere onderdelen die achterhaald zijn.

Wat is nieuw

Voor deze opzet is gebruik gemaakt van de standaard functionaliteiten van Drupal.

Tags:

Colofon

De auteur

Idee en uitvoering: Rienk Jonker 

View Rienk Jonker's profile on LinkedIn

Van 1983 - 1993 heb ik in diverse functies gewerkt bij de Centrale Archiefselectiedienst in Winschoten. Daarna ben ik van 1993 - 2001 als archiefinspecteur werkzaam geweest bij het Gemeentearchief Groningen. 

Bij het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven, het product van de fusie van het gemeentearchief Groningen en heb RIjksarchief in Groningen, ben ik van 2001 - 2005 werkzaam geweest.

Binnen de gemeente Groningen ben ik als archiefinspecteur nauw betrokken geweest bij allerlei ontwikkelingen rond de digitalisering van de overheidsadministratie en de gevolgen daarvan voor DIV en het informatie- en archiefmanagement. Daarbij heb ik mij vooral bezig gehouden met vervanging van archiefbescheiden, het structuurplan informatiebeheer / documentair structuurplan, standaarden, waarderen en selectie en vernietiging en dan met name in digitale omgevingen. 

Sinds 1 januari 2006 ben ik in dienst bij de gemeente Leeuwarden als beleidsmedewerker informatiebeheer, tegenwoordig als gemeentearchivaris en informatieadviseur met als specialisatie het informatie- en archiefmanagement. Daar ben ik nauw betrokken bij projecten rond het invoeren van het digitale werken. 

Toelichting

De eerste versie van deze site stamt uit 2004. Vanaf dat moment heb ik gebruik gemaakt van het open source content management systeem (CMS) Drupal, beginnend met versie 4.4.2. De huidige versie is 7.x die in de plaats is gekomen van versie 6.

Abonneren op RSS - colofon