U bent hier

context

Contextloos

In het post-modernisme worden historische duur en systematische samenhang afgezworen en ingeruild voor wat individueel, ad hoc en verbrokkeld is.

Onthechting en omslag

De positie en rol die papier in het informatiebeheer een zeer lange tijd heeft gehad verdient een korte nadere beschouwing. Was het alleen maar omdat archief en archiefbescheiden tot zelfs in deze tijd geassocieerd worden met (oud) papier.

Informatiemodel:

Vormen van communicatie

Via kanalen wordt gecommuniceerd van de ene partij (zender) naar de andere partij (ontvanger). Op een bepaald niveau van abstractie gaat het om drie vormen

Zenden Ontvangen/Opnemen
Beschikbaarstellen Raadplegen / Ophalen
Berichten zenden Berichten ontvangen
Overdragen Opnemen

 

Verzonden / ontvangen wordt een bericht

Wat is de kern van een archief?

Zeker in het geval van particuliere archieven kan een omgekeerde selectie plaatsvinden. In dat geval wordt alleen uitgezocht wat voor permanente bewaring in aanmerking komt. Wat overblijft kan na verloop van tijd worden vernietigd, bijvoorbeeld na het verstrijken van de fiscale termijn. Bij deze methode moet wel bekend zijn wat tot de kern van een archief behoort. Hieronder een poging.

Gezichtspunten vervanging

Vele gezichtspunten met eigen context.

Wat opvalt is dat tot nu toe de aandacht voor substitutie of beter vervanging vooral is gericht op het digitaliseren van de papieren informatiestromen. En dat terwijl in digitale omgevingen juist veel vaak onomkeerbare operaties worden uitgevoerd die ook onder de noemer van vervangen vallen.

Het gaat dan om zaken als conversies, migraties, updates en upgrades. Vaak operaties die op het eerste gezicht onschuldig lijken maar bij nadere beschouwing soms behoorlijk ingrijpend kunnen zijn.

Boekenkast (metafoor)

De boekenkast als metafoor voor architectuur. Voor de beeldvorming misschien wel goed maar toch moeten we wel oppassen voor teveel denken in hokjes. De samenhang en verbanden zijn minstens zo belangrijk.

Herkomst: GEMMA

Iets

De kern, het iets een ding, somenthing. Het begint op een bepaald moment, het houdt op een gegeven moment weer op. Er wordt in die periode informatie verwerkt en er zijn actoren, in de zin van mensen en/of machines bij betrokken. En het levert al dan niet een resultaat op. 

Omdat het iets een ding is, valt het te beschrijven. Over de waarde van dat iets kan een oordeel geveld worden. Die waarde is afhankelijk van de context waarin het iets voorkomt. 

Pagina's

Abonneren op RSS - context