U bent hier

cultureel erfgoed

Verleden, heden en toekomst

De mens van heden - dat geldt voor elke tijd en in elke menselijke samenleving - kan als schakel tussen verleden en toekomst alleen dan volwaardig subject van cultuur zijn als hij het verleden, en daaronder rekene men ook de objecten van het verleden, leert zien, kennen en begrijpen en als het gaat om uitingen van kunst, ervan leert genieten.

Het cultureel erfgoed is geen luxe

Het cultureel erfgoed is geen luxe, evenmin als de door overheid en enkeling daaraan bestede zorg, maar het is de essentie, althans één van de grondpijlers van ons bestaan, zonder hetwelk de samenleving haar grondslag, in elk geval één van haar voornaamste grondslagen zou missen en deze, zoals de zogenaamde ‘primitieve’ samenlevingen aantonen, zou moeten gaan opbouwen.

Canon

Het geheel van teksten, beelden, kunstwerken en gebeurtenissen bedoeld dat het referentiekader is van een gedeelde cultuur of religie.

UNESCO/PERSIST Guidelines for the Selection of Digital Heritage for Long-Term Preservation.

Informatie: grondstof met toekomstwaarde; Contouren van een visie op de rol en betekenis van informatie

Cultureel erfgoed

Een deel van de informatie hoort niet tot de categorie archiefbescheiden, maar is wel onderdeel van het documentaire historisch erfgoed van de samenleving.

Het kan daarbij gaan om

  1. de kunstcollectie,
  2. de audiovisuele collectie (Films, foto’s, geluidsbestanden),
  3. de bibliotheek met boeken, tijdschriften, brochures
  4. etc.

Het beheer hiervan vindt op overeenkomstige wijze plaats.

Abonneren op RSS - cultureel erfgoed