U bent hier

digitaal paradigma

Paradigma dat uitgaat van ideeën, aannames en concepten gebaseerd op werken met gegevens gebaseerd op digitale technieken, daarbij wel gebruikmakend van toepasbare in het papieren paradigma ontwikkelde concepten  en basisprincipes.

- Wordt ook wel digitaal denkraam genoemd

A perfect match? Connecting partners in the labyrinth of information (full text)

Reinventing archives for electronic records: Alternative service delivery options

A perfect match? Connecting partners in the labyrinth of information

Onthechting en omslag

De positie en rol die papier in het informatiebeheer een zeer lange tijd heeft gehad verdient een korte nadere beschouwing. Was het alleen maar omdat archief en archiefbescheiden tot zelfs in deze tijd geassocieerd worden met (oud) papier.

Informatiemodel:

Ordeningsstructuur en selectielijsten

Ordeningsstructuur
Een selectielijst moet volgens het Archiefbesluit 1995 aansluiten op de ordeningsstructuur van een organisatie. Volledig digitaal procesgeoriënteerd werken maakt het nodig nog eens naar het begrip ordeningstructuur te kijken. De fysieke functionele barrières van het papier vallen door het digitaal werken immers weg. Dat kan tot gevolg hebben dat er misschien een aangepast ordeningsmodel nodig is.
 
Abonneren op RSS - digitaal paradigma