U bent hier

ketensamenwerking

Samenwerken

Samenwerken (collaboration) vindt plaats in situaties waar partijen gezamenlijk een activiteit uitvoeren of verantwoordelijk zijn voor een bepaald taakgebied. Een samenwerking kan georganiseerd worden binnen het domein van een dienst, afdeling of team, maar ook tussen afdelingen en teams. Het vindt ook plaats binnen domeinen waar externe partijen bij betrokken zijn, soms zelf in ketens. Meest bekende formele vormen van samenwerken zijn projecten, commissies en gremia. Daarom kan gesteld worden dat er ook project-, commissie- en vergaderdomeinen bestaan.

Ketendossier binnenkant

Een ketendossier blijkt na inzoomen echter uit verschillende delen te bestaan. De verschillen worden bepaald door de procescontext van de eigenaren. In het geval van overheden is aan elke eigenaar een bestuurlijk verantwoordelijke te koppelen, dit is volgens de Archiefwet de zorgdrager.

Een keten binnen de overheid kan bestaan uit een of meer zorgdragers die als partners onderling afspraken moeten maken over zaken als bewaartermijnen (ketenselectie), vervanging, overbrenging, toezicht, technische kwaliteit, uitwisselbaarheid en voortbestaan (duurzame toegankelijkheid). 

Abonneren op RSS - ketensamenwerking