U bent hier

migratie

Conversie

Volgens de archiefregeling: omzetting of overzetting van gegevens in een ander bestandsformaat. Bestandsformaat is volgens diezelfde regeling de code volgens welke digitale gegevens op een gegevensdrager zijn opgeslagen.

A contrario

De tekst: 'Iedere conversie of migratie van digitale archiefbescheiden die niet geschiedt met inachtneming van de artikelen 2, 3 en 4, is een vervanging in de zin van artikel 7 van de Archiefwet 1995 '

luidt a contrario

'Iedere conversie of migratie van digitale archiefbescheiden die geschiedt met inachtneming van de artikelen 2, 3 en 4, is geen vervanging in de zin van artikel 7 van de Archiefwet 1995.'

Versiebeheer

Because the components of the physical form of a record are intended to convey meaning, any change in any of them generates a new and different record.

Digitaal naar digitaal

Conversie en migratie (digitaal naar digitaal)

Vervanging is ook het overzetten van gegevens van één applicatie naar een andere applicatie of wanneer een versie van een applicatie wordt vervangen door een nieuwere versie of wanneer een simpele patch wordt uitgevoerd. De behoefte tot vervanging wordt ingegeven door onder andere veranderingen in taken en werkprocessen, toepassing van andere gegevensdragers, vervanging van hard en software etc. Andere termen die kunnen vallen onder het begrip vervanging zijn migratie, update en upgrade.

Pagina's

Abonneren op RSS - migratie