U bent hier

schema

Weaving the Web

If HTML and the Web made all the online documents look like one huge book, RDF, schema, and inference languages will make all the data in the world look like one huge database.

Architectuur

Vanuit een bepaald gezichtspunt en op een bepaald abstractieniveau herbruikbare modelmatige of schematische weergave van een waargenomen werkelijkheid.

Schema

Schema

Hieronder volgt een schematische weergave van de te registreren elementen. De elementen zijn in de vorm van tags weergegeven.

  1. <naam> is de begintag met de naam van de tag
  2. </naam> is de eindtag

De regels kunnen als volgt gelezen worden  

Raamwerk

Een mogelijke indeling (raamwerk)

Inleiding

Bevat een algemene toelichting over het structuurplan

Structuurplan Informatiebeheer

Dit onderdeel bevat de te hanteren definitie, een omschrijving van het doel van het plan en de grondslag (reden waarom het plan is gemaakt) met een beschrijving van de onderhoudscyclus.

Thema's en invalshoeken

Thema's in overheidsland hebben verschillende oorsprongen en gezichtspunten, maar komen in de kern op hetzelfde neer: Een systematische opsomming van beleidsvelden en bijbehorende onderwerpen.

Doel is het structureren, ordenen van en toegang geven tot grote hoeveelheden informatie.

Macquette

Een maquette is een voorbeeld van een model, dat een abstract beeld geeft van een bepaalde situatie. Doel van een maquette is communicatie op een eenvoudige manier door weglating van overbodige details.

Wanneer een maquette binnen een overheidsorganisatie onderdeel wordt van een proces, project of andere activiteit krijgt het de status van archiefstuk.

Abonneren op RSS - schema